Scientific Committee

dr inż. Filip Granek

CTO and co-founder of XT-PL

prof. dr hab. inż. Tomasz Tański

Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. Mirosław Miller

University of Life Sciences in Wroclaw

prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach