Scientific Committee

Will be updated in march 2017

Dr hab. inż. prof. IChP Przemysław Łoś

Instytut Chemii Przemysłowiej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie

prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek

Intitute of Non-ferrous Metals

prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak

Wroclaw University of Technology

prof. dr hab. inż. Tomasz Tański

Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. Mirosław Miller

University of Life Sciences in Wroclaw

prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach