Komitet naukowy konferencji

Lista zostanie udostępniona w marcu 2017

Dr hab. inż. prof. IChP Przemysław Łoś

Instytut Chemii Przemysłowiej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Tomasz Tański

Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej

prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek

Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice

prof. dr hab. Jacek Szade

Uniwersytet Śląski

prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

prof. dr hab. Mirosław Miller

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu