Komitet naukowy konferencji

prof. dr hab. inż. Tomasz Tański

Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej

Dr inż. Filip Granek

Dyrektor techniczny i założyciel XTPL

prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

prof. dr hab. Mirosław Miller

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu