Dr inż. Artur Pałasz

Spektrochem

Dr inż. Artur Pałasz

Spektrochem

Biography

Doktor nauk chemicznych, fizyk. Absolwent wydziału chemicznego Politechniki Rzeszowskiej oraz The University of Northapton – wydział chemiczny – specjalność chemia polimerów. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 2008 roku. Od 15 lat prowadzi własne laboratorium naukowo-badawcze SPEKTROCHEM- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów, które od 10 lat zajmuje się zagadnieniami technologii syntezy dyspersji polimerów oraz produkcji farb, lakierów oraz tynków.

Autor technologii syntezy 30 dyspersji polimerowych produkowanych obecnie w 5 zakładach na świecie. Przedsiębiorca łączący rolę biznesmena i naukowca realizując się w opracowaniach innowacyjnych technologii stosowanych w polimeryzacji oraz w produkcji wyrobów powłokowych, m.in. zagadnień związanych z dyspergowaniem, doborem surowców i optymalizacją procesów produkcyjnych.

Szkoli technologów w Polsce i zagranicą, ucząc w jaki sposób optymalnie wytwarzać dyspersyjne materiały powłokowe oraz dobierać surowce, zarówno do farb, lakierów i tynków, jak i dyspersji polimerów stanowiących podstawowy składnik każdej wodorozcieńczalnej farby.

Poza pracą, która stanowi jego pasję interesuje się rozwojem osobistym i biznesowym oraz podróżami.