prof. dr hab. Mirosław Miller

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Mirosław Miller

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Biografia

W latach 2007-2012 Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

W lipcu 2012 r. prof. dr hab. Mirosław Miller objął funkcję dyrektora Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu, będącego Międzynarodowym Instytutem Polskiej Akademii Nauk. Natomiast we wrześniu 2012 r. zakończył swoją misję w EIT+, składając rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu spółki.

Profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Specjalista w zakresie wysokotemperaturowych procesów chemicznych, właściwości fizykochemicznych związków nieorganicznych, wysokotemperaturowej spektrometrii mas (KEMS) oraz nanomateriałów.

Stypendysta Fundacji Humboldta
w Forschungszentrum Julich (1986-1987), Fundacji Welcha na uniwersytecieTexas A&M (1993).

W latach 2006-2008 profesor w Instytucie Energetyki w Warszawie. Prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej w kadencji 2002-2005, inicjator i koordynator Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (2004-2007). Ponad 100 publikacji naukowych, ponad 400 cytowań.

Członek rad naukowych, m.in. Centrum Badań Biomasy w Lipsku oraz KGHM Cuprum. Członek Komitetu Metalurgii PAN, Associated Phase Diagrams and Thermodynamics Committee oraz Societas Humboldtiana Polonorum.