Dr hab. inż. prof. IChP Przemysław Łoś

Instytut Chemii Przemysłowiej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie

Dr hab. inż. prof. IChP Przemysław Łoś

Instytut Chemii Przemysłowiej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie

Biografia

Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu, a w 1996 r. stopień naukowy doktora habilitowanego.

Jest współautorem ponad 80 publikacji oraz 15 patentów polskich i międzynarodowych, liczba cytowań około 670, współczynnik Hirscha ponad 13, suma IF publikacji ponad 125 (wg Google Scholar).

Główny twórca technologii otrzymywania nanoproszków miedzi z odpadów przemysłowych

Od 1993 r. z sukcesem kierował pracami wdrożeniowymi dotyczącymi elektrometalurgii i nanoproszków oraz zastosowania metod bioimpedencyjnych w diagnostyce medycznej w instytucjach badawczych i w firmach technologicznych m.in. w Polsce, W. Brytanii, Francji, Hiszpanii i Kanadzie.