Stanisław Myszor

Smart Nanotechnologies Sp. z o.o.

Stanisław Myszor

Smart Nanotechnologies Sp. z o.o.

Biografia

Stanisław Myszor, mgr inż. Wykształcony w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej oraz fizyki ze specjalizacją w obszarze nano- i mikromateriałów. Od 2012 r. związany z sektorem przemysłowej nanotechnologii. Pełnił funkcję specjalisty B+R oraz kierownika produkcji w firmach zajmujących się opracowywaniem i produkcją nanomateriałów, obecnie jest zastępcą głównego technologa w Smart Nanotechnologies Sp. z o.o. Jest odpowiedzialny za opracowywanie metod syntezy nanocząstek metali, głównie srebra i miedzi, w szczególności metodami plazmowymi i elektrochemicznymi. Wdraża nowe urządzenia i metody syntezy na skalę laboratoryjną i przemysłową oraz koordynuje transfer wiedzy pomiędzy uczelniami a firmą. Prowadzi także projekty badawczo-rozwojowe dotyczące modyfikacji chemicznych, elektrycznych i biologicznych własności polimerów za pomocą nanocząstek.