prof. dr hab. inż. Tomasz Tański

Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. inż. Tomasz Tański

Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej

Biography

Head of Center for Nanotechnology

Head of Division of Materials Processing Technology, Management, and Computer Techniques in Materials Science Institute of Engineering Materials and Biomaterials,

Silesian University of Technology

Dr hab. inż. Tomasz TAŃSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. jest zastępcą dyrektora Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, dyrektorem Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej, kierownikiem Zakładu Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie, kierownikiem Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, członkiem Sekcji Metaloznawstwa Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, członek Stowarzyszenia Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych HEFAJSTOS, a także był i jest członkiem wielu komitetów technicznych i organizacyjnych międzynarodowych konferencji, specjalistą w zakresie materiałoznawstwa stopów metali nieżelaznych, materiałów kompozytowych i nanostrukturalnych, inżynierii wytwarzania, powierzchni, badania własności i struktury materiałów inżynierskich. Dr hab. inż. Tomasz TAŃSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. jest autorem lub współautorem ponad 250 publikacji naukowych, o zasięgu światowym, ponad 50 publikacji z listy filadelfijskiej, zdobywcą 18 nagród i wyróżnień krajowych i międzynarodowych, jest/i lub był kierownikiem i wykonawcą ponad 25 projektów badawczych i dydaktycznych w Polsce i za granicą oraz recenzentem wielu prac naukowych, w tym 4 recenzji wydawniczych publikacji zwartych, 2 prac doktorskich, 52 artykułów w czasopismach naukowych indeksowanych na liście JCR, 37 artykułów konferencji naukowych i seminariów, jest promotorem 4 prac doktorskich realizowanych w obszarze Nanotechnologii oraz opiekunem naukowym 5 prac doktorskich studentów zagranicznych, promotorem i opiekunem 106 prac inżynierskich, 33 prac semestralnych, 11 prac magisterskich. Ponadto jest współautorem 3 patentów i 5 zgłoszeń patentowych. Dodatkowo Dr hab. inż. Tomasz TAŃSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. w latach 2001-2016 był wielokrotnie na wyjazdowych wykładach w kilkudziesięciu ośrodkach zagranicznych. Łączna liczba jego cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji oraz indeks H: 170, Hirsch index h=11 wg Web of Knowledge.