Zgłoszenia wystąpień i posterów

WYSTĄPIENIA       

Osoby, firmy i instytucje zainteresowane prezentacją, wykładem lub wystąpieniem w ramach konferencji INP zapraszamy do przesyłania abstraktów według szablonu:

Szablon abstraktu do pobrania

nazwanych jako Nazwa-panelu-tematycznego-Imie_Nazwisko(lub nazwa firmy/instytucji)_temat-prezentacji na na adres mailowy office@internanopoland.com.

Czas jednego wystąpienia wynosi 15 minut + 5 minut na dyskusję i pytania. 

Abstrakty zostaną rozpatrzone przez komisję naukową, a decyzja wysłana drogą mailową.

SESJA POSTEROWA                                         

Sesja posterowa odbędzie się zgodnie z zaplanowaną agendą podczas drugiego dnia konferencji i będzie ogólnodostępna dla wszystkich odwiedzających InterNanoPoland. Po zakończeniu planowych wystąpień i paneli komisja naukowa wybierze najlepsze prace posterowe, będą nagrodzone.

Temat sesji posterowej są „Badania i technologie dla rozwoju przemysłu nanotechnologicznego”. Oczekujemy w nich wskazania potencjału aplikacyjnego.

Wszystkich chętnych do przedstawienia wyników swojej działalności badawczej i wdrożeniowej podczas INP zapraszamy do przesyłania abstraktów według szablonu:

Szablon abstraktu do pobrania

Nazwanych jako Poster-Imie_Nazwisko(lub nazwa firmy/instytucji)_temat-posteru na na adres mailowy office@internanopoland.com.

Postery muszą zmieścić się maksymalnie w formacie B1. 

Abstrakty zostaną rozpatrzone przez komisję naukową, a decyzja wysłana drogą mailową.

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE                                         

Wszyskie wystąpienia (uczestników sesji ustnych i sesji posterowej) będą publikowane w materiałach pokonferencyjnych (książka abstraktów).

Więcej informacji wkrótce.