Komitet naukowy konferencji

Dr Mieczysław Woch, prof. IMN

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Prof. Zbigniew Śmieszek

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

dr hab. Włodzimierz Strupiński

Prezes Epitaxial Nano Technology S.A.

Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. Pol. Śl.

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska
Filip Granek xtpl

Dr inż. Filip Granek

Dyrektor generalny i współzałożyciel XTPL S.A.

prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Mirosław Miller

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie