Podsumowanie 2016

Rok 2016 to:

Ponad 170 uczestników

Przedsiębiorcy, naukowcy, studenci, firmy technologiczne, organizacje wsparcia biznesu, organizacje rządowe, przedstawiciele klastrów.

Reprezentanci z 8 krajów

Polska, Brazylia, Kazachstan, Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Czechy, Holandia.

25 wystąpień ustnych

Wystąpienia przedstawicieli nauki, przemysłu i biznesu. Osoby będące autorytetami we własnych dziedzi-nach zaprezentowały najnowsze osiągnięcia i swoje doświadczenia.

60 wystąpień posterowych

Młodzi naukowcy z Polski zaprezentowali swoje osiągnięciai kierunki badań.

10 wystawców

Polskie firmy nanotechnologiczne i ich produkty, oferta biznesowa oraz naukowa.

Wizyty studyjne w firmach i laboratoriach

Organizowane wizyty w labo-ratoriach Śląskiego Międzyucze-lnianego Centrum Badań Interdyscyplinarnych oraz w firmie PREVAC.

Imprezy towarzyszące

Dzień informacyjny z obszaru nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i biotechnologii w ramach PR Horyzont 2020, Spotkania networkingowe sieci Enteprise Europe Network.

Ściągnij podsumowanie roku 2016

Ściągnij książkę abstraktów z roku 2016