Rejestracja

Aby zarejestrować się na konferencję prosimy wysłać maila na office@internanopoland.com

Prosimy zawrzeć w nim informacje odnośnie typu opłaty konferencyjnej a także imię, nazwisko oraz afiliację.

Prosimy również przesłać dane do faktury a także w przypadku chęci udziału w sesji posterowej abstrakt zgodny z szablonem.

Opłaty konferencyjne prosimy przesyłać na 

NOVA TECHNOLOGIES 
ul graniczna 49/20 
40-018 Katowice 
NIP: 9542752764

Tytuł przelewu: imię_nazwisko_rodzaj_opłaty (wczesna lub późna, standardowa lub studencka) 

Nr konta: 81 1140 2004 0000 3402 7553 3611

Rejestracja zostanie zaakceptowana po otrzymaniu wpłaty