dr inż. Michał Kwiecień

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

dr inż. Michał Kwiecień

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Biography

Dr inż. Michał Kwiecień jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 2010 roku uzyskał stopień magistra inżyniera w zakresie Technologii Chemicznej. W 2016 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie Technologii Chemicznej, nadany przez Radę Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zainteresowania naukowe Dr. Michała Kwietnia obejmują: syntezę polimerów biodegradowalnych, charakterystykę struktury biopolimerów, możliwości wykorzystania poliestrów pochodzenia naturalnego w zastosowaniach medycznych. Dotychczasowy dorobek publikacyjny dr. Michała Kwietnia obejmuje 12 prac w czasopismach z listy filadelfijskiej. Dr inż. Michał Kwiecień pracuje obecnie w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, jest zatrudniony na stanowisku adiunkta oraz pełni funkcję Kierownika Zespołu Innowacji, Technologii i Analiz. Kierowany przez dr. Michała Kwietnia Zespół Innowacji, Technologii i Analiz odpowiedzialny jest za koordynowanie współpracy Instytutu z partnerami biznesowymi.