Dr Rafał Pietruszka

Instytut Fizyki PAN

Dr Rafał Pietruszka

Instytut Fizyki PAN

Biography

Dr Rafał Pietruszka pracuje w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w zespole technologii nanostruktur tlenkowych pod kierownictwem prof. Marka Godlewskiego. W czasie swojej aktywności naukowej rozwinął unikalną technologię wytwarzania ogniw fotowoltaicznych. Innowacyjne ogniwa fotowoltaiczne wytwarzanie są w oparciu o heterozłącze pomiędzy n-typu ZnO a p-typu płytką krzemową. Uzyskane wyniki są przedmiotem serii publikacji w pismach o najwyższym IF w dziedzinie fotowoltaiki. Doktor Pietruszka jest także współautorem wielu prac konferencyjnych, w tym referatów zaproszonych.

Rezultaty doktora Pietruszki zostały wysoko ocenione przez gremia konkursowe na licznych konferencjach naukowych i targach innowacyjnej gospodarki. Jest on współautorem kilku prestiżowych nagród za opracowanie nowatorskiej struktury fotowoltaicznej. Nagrody wręczane były na targach innowacyjnej gospodarki oraz konferencjach naukowych odbywających się w kraju jak i zagranicą. Należy podkreślić, że uzyskane przez niego wyniki są przedmiotem trzech krajowych oraz dwóch zagranicznych zgłoszeń patentowych.