prof. dr hab. Marek Godlewski

Instytut Fizyki PAN

prof. dr hab. Marek Godlewski

Instytut Fizyki PAN

Biography

Profesor Marek Godlewski pracuje w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk od roku 1973. W instytucie wprowadził nowoczesną technologię osadzania warstw atomowych (ALD) jak i hydrotermalną. W kierowanym przez niego laboratoriach badane są warstwy, nanocząstki i nanosłupki materiałów tlenkowych do zastosowań w elektronice, optoelektronice, w biologii i medycynie. Jest on autorem/współautorem ponad 600 prac naukowych i referatów konferencyjnych wliczając ponad 200 referatów zaproszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jego prace są cytowane ponad 4000 razy, a współczynnik Hirscha wynosi 32. Profesor Godlewski jest współautorem 30 patentów i wniosków patentowych. Jest on współautorem wielu prestiżowych nagród na targach innowacyjnej.

All session by prof. dr hab. Marek Godlewski