prof. dr hab. Przemysław Dereń

Instytut Niskich Temparatur i Badań Strukturalnych PAN

prof. dr hab. Przemysław Dereń

Instytut Niskich Temparatur i Badań Strukturalnych PAN

Biography

Profesor w Instytucie Niskich Temparatur i Badań Strukturalnych PAN
Visiting Professor na Uniwerystecie B. Pascala w Clermont Ferrand w
latach 1999 – 2009

Koordynator 15 grantów w tym Projektu “Luminofory do oświetleń i
poprawy wydajności koncentratorów słonecznych”

Zainteresowania naukowe:
– luminofory
– projektowanie nowych luminoforów o zadanych właściwościach
– transfer energii
– spektroskopia struktur nieuporządkowanych i modulowanych

Publikacje – 159 publikacji, 230 prezentacji konferencyjnych
Patenty – 8 zgłoszeń, 4 przyznane