Weronika Lamperska

Wrocław University of Science and Technology

Weronika Lamperska

Wrocław University of Science and Technology

Biography

Weronika Lamperska uzyskała tytuł inżyniera i magistra na kierunku Optyka na Politechnice Wrocławskiej (PWr), a obecnie kontynuuje naukę jako doktorantka kierunku Fizyka w  Katedrze Optyki i Fotoniki, PWr. W 2017 roku otrzymała Diamentowy Grant, program ufundowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt zatytułowany „Opracowanie nowych metod pomiarowych do holograficznej pęsety optycznej” koncentruje się na konstruowaniu nowatorskich mikronarzędzi, rozwijających ideę pułapkowania optycznego i manipulacji optycznej, a także budowaniu dwulaserowej pęsety optycznej, co jest świeżym, obiecującym rozwiązaniem. Wymyśliła metodę pomiaru lepkości płynu za pomocą oscylujących mikrokulek. Ponadto w ramach owocnej współpracy z bioinżynierami pracuje nad badaniem właściwości mechanicznych komórek nowotworowych. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest optyka, pułapkowanie optyczne, biofotonika, bioinżynieria i ferrofluidy.