prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek

Intitute of Non-ferrous Metals

prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek

Intitute of Non-ferrous Metals

Biography

Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych