Sponsoring

Możliwości promocji i reklamy podczas Międzynarodowej Konferencji i Targów Nanotechnologicznych InterNanoPoland 2019

 • Pakiet Sponsora Platynowego

 • Pakiet Sponsora Złotego

 • Pakiet Sponsora Srebrnego

 • Reklama, promocja jednostkowa (w zależności od wyboru)

 

Pakiet Sponsora Platynowego obejmuje:

 • Przedstawienie uczestnikom Konferencji Firmy jako Sponsora Platynowego
 • Możliwość prezentacji Firmy podczas specjalnej sesji konferencyjnej (10 min)
 • Informacja o firmie w każdym newsletterze przesłanym do uczestników konferencji
 • Zamieszczenie logo i kolorowej reklamy ( 1 strona) w monografii ze streszczeniami wystąpień
 • Zamieszczenie logo na stronie internetowej Konferencji i na wszystkich materiałach konferencyjnych
 • Możliwość umieszczenia reklamówek firmowych w teczkach konferencyjnych dla uczestników
 • Możliwość umieszczenia plakatu oraz baneru firmowego na konferencji
 • Udział dwóch przedstawicieli Sponsora Generalnego w Konferencji

Pakiet Sponsora Złotego obejmuje:

 • Przedstawienie uczestnikom Konferencji Firmy jako Sponsora Złotego
 • Możliwość prezentacji Firmy podczas sesji plakatowej
 • Zamieszczenie logo i kolorowej reklamy ( 1/2 strony) w monografii ze streszczeniami wystąpień
 • Zamieszczenie logo na stronie internetowej Konferencji i na wszystkich materiałach konferencyjnych
 • Możliwość umieszczenia reklamówek firmowych w teczkach konferencyjnych dla uczestników
 • Możliwość umieszczenia plakatu lub baneru firmowego na konferencji
 • Udział jednego przedstawiciela Sponsora w Konferencji

Pakiet Sponsora Srebrnego obejmuje:

 • Przedstawienie uczestnikom Konferencji Firmy jako Sponsora Srebrnego
 • Zamieszczenie logo i kolorowej reklamy ( 1/2 strony) w monografii ze streszczeniami wystąpień
 • Zamieszczenie logo na stronie internetowej Konferencji i na wszystkich materiałach konferencyjnych
 • Możliwość umieszczenia materiałów firmowych w teczkach konferencyjnych dla uczestników
 • Możliwość umieszczenia plakatu lub baneru firmowego na konferencji
 • Udział jednego przedstawiciela Sponsora w Konferencji

Reklama, promocja jednostkowa (w zależności od wyboru)

 • Reklama plakatowa
 • Foldery w materiałach konferencyjnych
 • Reklama w materiałach konferencyjnych
 • Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników konferencji (grupa maksymalnie 15 osób)– 400 zł/każda godzina

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: office@internanopoland.com