Zgłoszenia wystąpień i posterów

WYSTĄPIENIA       

Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do wystapień ustnych.

SESJA POSTEROWA                                         

Sesja posterowa odbędzie się zgodnie z zaplanowaną agendą podczas drugiego dnia konferencji i będzie ogólnodostępna dla wszystkich odwiedzających InterNanoPoland. Po zakończeniu planowych wystąpień i paneli komisja naukowa wybierze najlepsze prace posterowe, które będą nagrodzone.

Temat sesji posterowej  „Badania i technologie dla rozwoju przemysłu nanotechnologicznego”. Oczekujemy w nich wskazania potencjału aplikacyjnego.

Wszystkich chętnych do przedstawienia wyników swojej działalności badawczej i wdrożeniowej podczas INP zapraszamy do przesyłania abstraktów według szablonu:

Szablon abstraktu do pobrania

Nazwanych jako Poster-Imie_Nazwisko(lub nazwa firmy/instytucji)_temat-posteru na na adres mailowy office@internanopoland.com.

Termin nadsyłania abstraktów do sesji posterowe: 10.09.2019 r.

Postery muszą zmieścić się maksymalnie w formacie B1, orientacja pionowa.

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE                                         

Wszystkie wystąpienia (uczestników sesji ustnych i sesji posterowej) będą publikowane w materiałach pokonferencyjnych (książka abstraktów z numerem ISBN).

Istnieje możliwość publikacji wybranych artykułów (po wcześniejszej ocenie Rady Naukowej oraz kontroli antyplagiatowej): czasopismo zostanie ogłoszone wkrótce.