Program

Wrzesień 2018

Oficjalnym językiem konferencji jest angielski.

Konferencja trwa przez 2 dni, 12 - 13 września 2018 roku.
Dzień 1
12 Wrz 2018
Dzień 2
13 Wrz 2018

Prowadzący konferencję 1. dnia

dr inż. Łukasz Nieradko
9:10-10:40

Wykłady plenarne

Wykład 1

Prof. Dr. Ir. Dr. h. c. Marcel Van De Voorde
10:55-11:55

Business to Science

Wykład 3

Dr inż. Jarosław Piekarski
12:10-13:10

Nanotechnologia – zagrożenia i możliwości

Wykład 2

Judith O’Meara
15:10-17:00

Kato Startup City III Nano Startup Challenge

Prowadzący konferencję 2. dnia

Marta Kargol, PhD Eng.
9:00-10:40

Panel tematyczny I

10:55-12:35

Panel tematyczny II

Wykład 1

prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
12:50-14:30

Fabrykacja, wytwarzanie, przetwarzanie materiałów

15:35-18:15

Forum Nauka – Biznes: Nanotechnologia w medycynie

Wykład 1

Dr hab. inż. Tomasz Ciach, prof. nadzw. PW

Wykład 2

Synthos S.A. – Synthos Care

Wykład 3

Prof. Krzysztof Szczubiałka

Wykład 5

dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. Pol. Śl.

Wykład 6

Polymertech Sp. z o.o.

Wykład 7

Dr Maciej Guzik