Adam Żelezik

Bank Gospodarstwa Krajowego - Head of the Strategic Initiatives Office.



Share

Adam Żelezik